Regulamin

 1. Korty tenisowe czynne są w godzinach:
  Dni robocze od 7:00 do 23:00.
  Weekendy od 8:00 do 20:00
  Przytok Tennis Club zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia w szczególnych okolicznościach (np. organizacja turniejów, eventów).
 2. Rezerwacji kortów prosimy dokonywać poprzez system rezerwacji na stronie https://przytoktenis.pl/. Opłaty za wynajem kortu proszę dokonywać poprzez Dotpay lub przelewem bankowym na Przytok Tennis Club Daniel Ignatowicz.
 3. Rezerwację kortów (zarówno w przypadku jednorazowej rezerwacji, jak i abonamentu) można odwoływać najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zarezerwowanego czasu wynajmu kortu. W przypadku nie odwołania rezerwacji bądź odwołania w terminie późniejszym Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za cały zarezerwowany czas wynajmu kortu.
 4. Właściciel w szczególnych okolicznościach (np. organizacja turnieju tenisowego lub przyczyny techniczne) zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin na inny termin po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem.
 5. W przypadku utraty wykupionych godzin gry w ramach abonamentu z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub awarii technicznych Wynajmującemu przysługuje prawo odrobienia utraconych godzin w dogodnych dla niego terminach po wcześniejszym ich uzgodnieniu z kortowym/ recepcją klubu.
 6.  Wszystkie osoby korzystające z obiektu prosimy każdorazowo przed wejściem na kort o zgłoszenie się u zarządcy obiektu w celu potwierdzenia swojej obecności i uiszczenia opłaty.
 7.  Opóźnienie korzystania z kortu będące wynikiem opóźnionego przybycia przez Klienta nie zwalnia go z obowiązku dokonania płatności za cały czas rezerwacji kortu.
 8.  W przypadku opadów deszczu decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów.
 9.  Na kortach obowiązuje strój tenisowy i obuwie z podeszwą uniwersalną z podeszwą no-marks.
 10.  Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz podporządkowanie się decyzjom zarządcy klubu.
 11.  Uprzejmie prosimy wszystkich Klientów o poinformowanie pracowników Przytok Tennis Club o wszystkich zauważonych usterkach wyposażenia, wadliwym działaniu oświetlenia lub ogrzewania oraz powstałych w czasie gry uszkodzeniach linii oraz nawierzchni kortu.
 12.  Nie wolno bez nadzoru pracownika Przytok Tennis Club samodzielnie zmieniać ustawienia termostatu. Proszę poinformować obsługę o panującej temperaturze w hali.
 13.  Korzystający z kortów oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa. Przytok Tennis Club nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego punktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.
 14.  Właściciel oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu, ani też następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych u osób Korzystających z kortów w przypadku, gdy Korzystający nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 15.  Przytok Tennis Club nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach.
 16.  Na terenie obiektu obowiązuje zakaz prowadzenia działalności szkoleniowej lub jakiejkolwiek innej działalności gospodarczej bez ustnej/pisemnej zgody właściciela.
 17.  Nie dostosowanie się do wymogów korzystania z kortów określonych w niniejszym Regulaminie uprawnia właściciela do odmowy dopuszczenia użytkownika do korzystania z kortu.
 18.  Psy mogą być wprowadzane na teren obiektu jedynie na smyczy i w kagańcu, a za ewentualne szkody spowodowane przez psa pełną odpowiedzialność ponosi jego właściciel.
 19.  Dokonanie rezerwacji kortu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.